Tyck till om tyreso.se

338 - Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen


Syfte
Planens huvudsyfte är att kunna göra det möjligt att bo i den befintliga byggnaden. Användningen ändras därför från handel till bostäder, handel, restaurang och kontor. Samtidigt tillskapas en större byggrätt där möjlighet ges till utbyggnad av huvudbyggnad, förråd och uteplats. I samband med detaljplanearbetet kommer markköp mellan kommunen och fastighetsägaren att ske. Detta avhandlas separat i en fastighetsreglering

Planförfarande
Enkelt

Planuppdrag: 28 augusti 2003
Samråd: 5 - 29 mars 2004
Antagande:  6 maj 2004
Laga kraft:   17 februari 2005

 


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2015-01-20

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö