Tyck till om tyreso.se

337 - Kretsloppscentralen i Petterboda

Karta över Kretsloppscentralen i Petterboda

 

Syfte
Att utöka markområdet och effektivisera verksamheten på kretsloppscentralen.

Planförfarande

Normalt

Skede
Planen har vunnit laga kraft.

Program: 9 februari - 1 mars 2004
Samråd: 22 april - 14 maj 2004
Utställning: 23 augusti - 15 september 2004
Antagande:  2004-11-18
Laga kraft:   2004-12-16
  


 

Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-10

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö