Tyck till om tyreso.se

337 - Kretsloppscentralen i Petterboda

Karta över Kretsloppscentralen i Petterboda

Syfte
Att utöka markområdet och effektivisera verksamheten på kretsloppscentralen.

Planförfarande

Normalt

Skede
Planen har vunnit laga kraft.

 

Program: 9 februari - 1 mars 2004
Samråd: 22 april - 14 maj 2004
Utställning: 23 augusti - 15 september 2004
Antagande:  2004-11-18
Laga kraft:   2004-12-16

  

 

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö