Tyck till om tyreso.se

335 - Mobiltelefonmast vid Knapstigen

Karta över Mobiltelefonmast vid Knapstigen

Syfte
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny 42 meter hög mobiltelefonmast på fastigheten Brevik 1:1. Den nya masten ska ersätta den befintliga mast som redan finns på fastigheten.  

Planförfarande
Normalt

 

Planuppdrag: 30 januari 2000
Program: 29 september - 20 oktober 2003
Samråd: 28 januari - 20 februari 2004
Utställning: 14 april - 17 maj 2004
Antagande:  KF 3 juni 2004
Laga kraft:   25 november 2005

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö