Tyck till om tyreso.se

334 - Område vid Tyresö kyrka


Karta över Område vid Tyresö kyrka

Syfte
Förskola och församlingslokal i anslutning till Tyresö kyrka. Ny gångväg utmed del av Brakmarsvägen samt ny gång- och cykelväg utmed del av Tyresövägen. 

Planförfarande
Normalt

Skede
Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Planuppdrag: 29 november 2000
Program: 24 juni - 2 september 2002
Samråd: 23 juni - 15 augusti 2003
Utställning: 8 - 29 oktober 2003
Antagande:  11 december 2003 i kommunfullmäktige
Laga kraft:   21 oktober 2004

  


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö