Tyck till om tyreso.se

333 - Mobiltelefonmast i Dyviksudd


Syfte
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av en 24 meter hög mobiltelefonmast på fastigheten Dyvik 1:1. 

Planförfarande
Normalt

Planuppdrag:       30 januari 2002
Program:             9 september - 30 september 2002
Samråd:              11 november - 2 december 2002
Utställning:          14 maj - 6 juni 2003
Antagande:          11 september 2003 i kommunfullmäktige
Laga kraft:         21 oktober 2004 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö