Tyck till om tyreso.se

332 - Mobiltelefonmast vid Gudöviken


Karta över Mobiltelefonmast vid Gudöviken 

Syfte
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av en 28 meter hög mobiltelefonmast på fastigheten Näsby 65:1. 

Planförfarande
Normalt

Planuppdrag:       30 januari 2002
Program:             7 - 28 oktober 2002
Samråd:              11 november - 2 december 2002
Utställning:          10 februari - 3 mars 2003
Antagande:          10 april 2003 i kommunfullmäktige
Laga kraft:         21 oktober 2004 

 

 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö