Tyck till om tyreso.se

331 - Mobiltelefonmast i Trinntorp

Karta över Mobiltelefonmast i Trinntorp

 

Syfte
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av en 42 meter hög mobiltelefonmast på fastigheten Trinntorp 1:1.

Planförfarande
Normalt

 

Planuppdrag: 30 januari 2000
Program: 9 - 30 september 2002
Samråd: 11 november - 2 december 2002
Utställning: 10 februari - 3 mars 2003
Antagande:  10 april 2003 i kommunfullmäktige
Laga kraft:   21 oktober 2004

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö