Tyck till om tyreso.se

330 - Mobiltelefonmast i Raksta

Karta över Mobiltelefonmast i Raksta

Syfte
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av en 48 meter hög mobiltelefonmast på fastigheten Raksta 1:4.

Planförfarande
Normalt

Skede
Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Planuppdrag: 30 januari 2002
Program: 9 - 30 september 2002
Samråd: 11 november - 2 december 2002
Utställning: 10 februari - 3 mars 2003 
Antagande:  10 april 2003 i kommunfullmäktige
Laga kraft:   21 oktober 2004Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö