Tyck till om tyreso.se

327 - Björnbärsvägen (Strand Etapp 5)


Detaljplan

Syfte
Villabebyggelse. Området kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp.  

Planförfarande
Normalt

Skede
Planen har vunnit laga kraft.

Planuppdrag: 7 februari 2001
Samråd: 26 maj - 4 aug 2003
Utställning: 24 nov - 15 dec 2004
Antagande:  11 mars 2004
Laga kraft:   7 oktober 2004
  

 Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-11

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö