Tyck till om tyreso.se

326 - Kv. Vattentornet(Tidigare namn: "Område vid gamla vattentornet, Södra Lindalen".)

Detaljplan


Syfte

Tyresö kommun har idag en mycket låg självförsörjningsgrad när det gäller arbetsplatser och det saknas mark för nya arbetsplatsområden. Många företag efterfrågar mark i Tyresö för såväl nyetableringar som för utökning eller omlokalisering av befintliga verksamheter i kommunen. Ett av de få områden där en planläggning är möjlig är området runt det gamla vattentornet i Södra Lindalen där också befintlig infrastruktur kan användas. Plan- och teknikberedningen beslöt därför 2000-01-19 att uppdra åt planavdelningen att upprätta förslag till ny detaljplan för vattentornsområdet vid Södra Lindalen.

Planläggningens mål är dels att möjliggöra uppförandet av ett nytt verksamhetsområde för hantverk och småindustri där det i dag är planlagt för kontor och restaurang, dels att utöka området något öster ut. Den nya planen kommer också att ersätta en del av detaljplanen för Kv. Köksmästaren för att göra marken tillgänglig för underjordiska ledningar. Inom detaljplanen finns även ett område där en mobiltelefonmast ska uppföras.

Planförfarande
Normalt

 

Planuppdrag: 19 januari 2000
Program: 28 maj - 18 juni 2001
Samråd: 7 - 28 november 2001 
Utställning: 15 februari - 8 mars 2002
Antagande:  11 april 2002 (KS) och 9 oktober 2003 (KF)
Laga kraft:   30 september 2004

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö