Tyck till om tyreso.se

324 - Norra Strandallén


(Strand etapp 3 och 4)

Detaljplan

Syfte
Villabebyggelse. Området kommer att förses med kommunalt VA. Strandallén byggs ut och förses med separat gång- och cykelväg.

Planförfarande
Normalt

Planuppdrag: 25 okt 2000
Informationsmöte: 22 okt 2001
Samråd: 17 juni - 19 aug 2002
Utställning: 10 feb - 3 mars 2003
Antagande:  12 juni 2003 (KF)
Laga kraft:   29 jan 2004

Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2015-01-20

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö