Tyck till om tyreso.se

323 - Område vid Thulevägen

 

Detaljplan


Syfte

Ändring från parkmark till industrimark.

Planförfarande
Enkelt

 

Planuppdrag: 29 augusti 2002
Samråd: 25 augusti - 15 september 2003
Antagande:  30 oktober 2003
Laga kraft:   25 november 2003

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö