Tyck till om tyreso.se

322 - Vidablicksvägen

Detaljplan


Syfte

Villabebyggelse. Området kommer att förses med kommunalt VA.

Planförfarande
Normalt

 

 

Planuppdrag: 20 januari 1999
Informationsmöte: 31 januari 2002
Samråd: 31 mars - 25 april 2003
Utställning: 16 juni - 15 augusti 2003
Antagande:  11 september 2003 (KF)
Laga kraft:   9 oktober 2003

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö