Tyck till om tyreso.se

321 - Mellersta Strandallén (Strand etapp 2)


Strand etapp 2

Detaljplan

Syfte
Villabebyggelse. Området kommer att förses med kommunalt VA. Strandallén byggs ut och förses med separat gång- och cykelväg.

Planförfarande
Normalt

 

Planuppdrag: 26 april 2000
Program: 23 aug - 13 sept 2000
Samråd: 21 maj - 25 juni 2001
Utställning: 16 jan - 11 feb 2002
Antagande:  11 april 2002 (KF)
Laga kraft:   12 juni 2003

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö