Tyck till om tyreso.se

318 - Backsippevägen

(Strand etapp 11)

Detaljplan

Syfte
Villabebyggelse med enskilt huvudmannaskap.

Planförfarande
Normalt

 

Planuppdrag: 24 oktober 2001
Samråd: 13 maj - 3 juni 2002
Utställning: 4 - 25 september 2002
Antagande:  15 oktober 2002 (KS) och 7 november 2002 (KF)
Laga kraft:   5 december 2002

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö