Tyck till om tyreso.se

317 - Villa Linde

Detaljplan

Syfte
Planens syfte är att möjliggöra en ombyggnad av huvudbyggnaden på fastigheten Linde 13:9 till ett så kallat fullvärdigt boende enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade. En planändring som möjliggör en ökad byggrätt är en förutsättning för att kunna bygga om huset till lägenheter och skulle medföra en avsevärt höjd livskvalitet för de boende samt en mycket stor förbättring för personalen.

Planförfarande
Enkelt

 

Samråd: 14 januari - 4 februari 2002
Antagande:  7 mars 2002 i Miljö- och byggnadsnämnden
Laga kraft:   24 oktober 2002

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-17

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö