Tyck till om tyreso.se

316 - Stjärnvägen


Detaljplan

Syfte
Ändring från parkmark till kvartersmark.

Planförfarande
Enkelt

Planuppdrag: 6 januari 2002
Samråd: 19 augusti - 9 september 2002
Antagande:  19 september 2002 i Miljö- och byggnadsnämnden
Laga kraft:   16 oktober 2002

Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2015-01-20

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö