Tyck till om tyreso.se

315 - Slumnäs Udde


Detaljplan

Syfte
Tyresö Strand är den kommundel i Tyresö där de största förändringarna sker idag. Många vill bosätta sig i denna natursköna del av Södertörn. I kommunens översiktsplan som antogs den 11 juni 1998 föreslås att hela Tyresö Strand omvandlas från ett område med mest fritidsbebyggelse till ett område för permanentbostäder.

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra en grupphusbebyggelse med 31 lägenheter inom den del av området som utgörs av de fyra stora befintliga fastigheterna Strand 1:179 - 1:182. På de återstående två fastigheterna Strand 1:12 och 1:363 ska permanent villabebyggelse möjliggöras. En förutsättning för exploateringen är att tillfartsvägarna förbättras och att anslutning till kommunalt VA kan ske.

Byggs med bostadsrätt av Hammersta Konsult AB.

Planförfarande
Normalt

 

Planuppdrag: 8 december 1999
Program: 12 maj - 6 juni 2000
Samråd: 25 april - 17 maj 2001
Utställning: 9 juli - 20 augusti 2001
Antagande:  27 november 2001 (KS) och 14 februari 2002 (KF)
Laga kraft:   12 oktober 2002

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö