Tyck till om tyreso.se

314 - Seniorboende, Pirålen


(Tidigare namn: "Seniorgården, Myggdalsvägen/Kyrkogränd")

Detaljplan

Syfte
Seniorgården AB kontaktade under våren 1999 Tyresö kommun med önskemål om att bygga en bostadsrättsförening med seniorboende i anslutning till Tyresö Centrum.  Bostäderna ska underlätta för äldre och funktionshindrade att bo kvar i sina lägenheter, genom större handikappanpassning. Förvaltningen fick i uppdrag av Plan- och teknikberedningen att tillsammans med Seniorgården studera ett antal alternativa tomtlägen. Seniorgården och förvaltningen bedömde läget vid Myggdalsvägen som mest lämpligt och utarbetade en idéskiss. Plan- och teknikberedningen gav 2000.01.19 §5 förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan med normalt förfarande.

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett punkthus för seniorboende genom att ändra användningen i planen från centrumändamål till bostadsändamål.

Planförfarande
Normalt

 

Planuppdrag: 19 januari 2000
Samråd: 18 juni - 6 augusti 2001
Utställning: 3 - 24 oktober 2001
Antagande:  6 november 2001 (KS) och 22 november 2001 (KF)
Laga kraft:   12 september 2002

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö