Tyck till om tyreso.se

311 - Trädgårdsstaden, etapp 2 (Slumnäsvägen/Maria Sofias väg)


Syfte
Ca 100 gruppbyggda småhus och små flerbostadshus i två våningar byggs av SMÅA, Besgab och HSB.

Planförfarande
Normalt

Skede
Planen har vunnit laga kraft.

 

Planuppdrag: 26 april 2000
Program: 22 juni - 21 augusti 1998 för hela Trädgårdsstaden
Samråd: 16 november - 8 december 2000
Utställning: 12 februari - 5 mars 2001
Antagande:  19 april 2001 (KF)
Laga kraft:   13 september 2001

  


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö