Tyck till om tyreso.se

310 - Del av västra Farmarstigen


Detaljplan

Syfte
SKB bygger 45 lägenheter i små flerbostadshus samt 15 radhus med kooperativ hyresrätt..

Planförfarande
Normalt

Skede
Planen har vunnit laga kraft.

 

Planuppdrag: 29 mars 2000
Program: 8 juni - 20 augusti 2000
Samråd: 1 - 27 november 2000
Utställning: 19 februari - 12 mars 2001
Antagande:  19 april 2001 (KF)
Laga kraft:   17 maj 2001
Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planchef
Heléne Hjerdin
Postadress:
135 81 Tyresö