Tyck till om tyreso.se

309 - Södra Strandallén


Strand etapp 1

Detaljplan

Syfte
Villabebyggelse. Området är försett med kommunalt VA. Strandallén är utbyggd och försedd med separat gång- och cykelväg.

Planförfarande
Normalt

Skede
Planen har vunnit laga kraft.

Planuppdrag: 8 september 1998
Program: 6 - 30 september 1999
Samråd: 6 - 27 mars 2000
Utställning: 12 juni - 21 augusti 2000
Antagande:  14 december 2000 (KF)
Laga kraft:   10 januari 2001

  


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö