Tyck till om tyreso.se

300 - Gimmerstaområdet

Detaljplan för Gimmerstaområdet inom Tyresö kommun, Stockholms äln.

Laga kraft: 1998-12-03


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö