Tyck till om tyreso.se

291 - Bäverbäcken och Fnyskområdet

Ändring av detaljplan för del av Bäverbäcken och industriupplag vid Fnyskområdet inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1997-06-25


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö