Tyck till om tyreso.se

281 - Område vid Kyrkvägen

Ändring av del av detaljplan för område vid Kyrkvägen (Tyresö 1:305, kv. Apeln) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1996-02-22


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö