Tyck till om tyreso.se

281 - Område vid Kyrkvägen

Ändring av del av detaljplan för område vid Kyrkvägen (Tyresö 1:305, kv. Apeln) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1996-02-22


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny