Tyck till om tyreso.se

280 - Södra Strand etapp IIA, östra delen

Detaljplan för Södra Strand etapp IIA, östra delen inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1995-07-12


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö