Tyck till om tyreso.se

25 - Del av Ällmora 1:1 och Dyvik 1:1 m.fl.

Förslag till ändring och tillägg till 1934 års avstycknigsplan för del av Ällmora 1:1 och Dyvik 1:1 m.fl. uti Tyresö socken och Stockholms län.

Laga kraft: 1936-01-16


Publicerad av: Anette Jansson§

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny

Relaterad information