Tyck till om tyreso.se

24 - Tyresönäs under Tryntorp 1:1 m.fl.

Förslag till ändring av styckningsplanen för Tyresönäs under Tyresö 1:1, Tryntorp 1:1 och Bredvik 1:1 berörande Tryntorp 1:1 och därifrån avstyckade Tryntorp 1:110 uti Tyresö socken av Stockholms län.

Laga kraft: 1935-12-07


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2017-10-27

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö