Tyck till om tyreso.se

24 - Tyresönäs under Tryntorp 1:1 m.fl.

Förslag till ändring av styckningsplanen för Tyresönäs under Tyresö 1:1, Tryntorp 1:1 och Bredvik 1:1 berörande Tryntorp 1:1 och därifrån avstyckade Tryntorp 1:110 uti Tyresö socken av Stockholms län.

Laga kraft: 1935-12-07


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-10

Högermeny

Relaterad information