Tyck till om tyreso.se

230 - Del av Barnsjöområdet

Detaljplan för del av Barnsjöområdet (Södra Farmarstigen) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1990-03-27


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13