Tyck till om tyreso.se

215 - Västra Farmarstigen (kv. Veronikan)

Förslag till detaljplan för bostadsområde inom Västra Farmarstigen (kv. Veronikan), utbyggnadsetapp IV inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1987-11-20


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö