Tyck till om tyreso.se

215 - Västra Farmarstigen (kv. Veronikan)

Förslag till detaljplan för bostadsområde inom Västra Farmarstigen (kv. Veronikan), utbyggnadsetapp IV inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1987-11-20


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny