Tyck till om tyreso.se

212 - Bollmora begravningsplats

Förslag till ändring av stadsplan för del av Bollmora begravningsplats. Tyresö kommun. Stockholms län.

Laga kraft: 1987-06-04


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö