Tyck till om tyreso.se

211 - Ändring av byggnadsplaner Raksta m.fl.

Förslag till ändring av byggnadsplaner sydost Tyresö kyrka (Raksta, Bergholm, Solberga samt delar av Brevikshalvön) samt ändring av planbestämmelser fastställda 1969 03 18 i Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1985-02-21


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö