Tyck till om tyreso.se

208 - Vattentornet

Förslag till stadsplan för del av Hanviken 1:1 m.fl. "Vattentornet" inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1985-11-20


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö