Tyck till om tyreso.se

207 - Östra Farmarstigen etapp 3

Förslag till stadsplan för Östra Farmarstigen etapp 3 (Näsby 4:1469 m.fl.) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1985-10-30


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö