Tyck till om tyreso.se

205 - Del av Södra Lindalens arbetsplatsomr.

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Södra Lindalens arbetsplatsomr. inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1985-07-30


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö