Tyck till om tyreso.se

204 - Västra Farmarstigen

Förslag till stadsplan samt ändring av stadsplan för bostadsbebyggelse inom Västra Farmarstigen (Näsby 20:1 m.fl.) etapp 1. inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1984-11-13


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Eldstad inte tillåten

Eldstad inte tillåten

Inom denna detaljplan är det inte tillåtet att installera eldstad.

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö