Tyck till om tyreso.se

204 - Västra Farmarstigen

Förslag till stadsplan samt ändring av stadsplan för bostadsbebyggelse inom Västra Farmarstigen (Näsby 20:1 m.fl.) etapp 1. inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1984-11-13


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2015-05-06

Högermeny

Eldstad inte tillåten

Eldstad inte tillåten

Inom denna detaljplan är det inte tillåtet att installera eldstad.