Tyck till om tyreso.se

203 - Gudöviken etapp 1 (Näsby 74:1 m.fl.)

Förslag till stadsplan för terrasshusbebyggelse m.m. inom Gudöviken etapp 1 (Näsby 74:1 m.fl.) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1984-04-16


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö