Tyck till om tyreso.se

202 - Del av kv. Björkbacken

Förslag till ändring av stadsplan för del av kv. Björkbacken. Fastigheterna Bollmora 2:134 och del av Bollmora 2:1 inom Tyresö kommun i Stockholms län.

Laga kraft: 1984-02-09


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö