Tyck till om tyreso.se

2 - Nordvästra delen av KUMLA

Förslag till stadsplan för nordvästra delen av KUMLA utgörande viss del av 2 mantal Kumla nr 3 och 2 5/8 mantal Näsby nr 4 uti Tyresö socken, Sotholms härad och Stockholms län.

Laga kraft: 1930-03-07


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2017-10-27

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö