Tyck till om tyreso.se

198 - Farmarstigen, etapp 2, östra

Förslag till stadsplan för östra Farmarsigen etapp 2 (Näsby 4:718 m fl) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1983-01-04


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö