Tyck till om tyreso.se

198 - Farmarstigen, etapp 2, östra

Förslag till stadsplan för östra Farmarsigen etapp 2 (Näsby 4:718 m fl) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1983-01-04


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny