Tyck till om tyreso.se

196 - Kv. Centralområdet

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Kumla 3:1086 och Kumla 3:1269 m fl (kv Centralområdet) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1982-05-26


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny