Tyck till om tyreso.se

195 - Kv. Vinrankan

Förslag till stadsplan för Näsby 4:245, Näsby 4:1301 m fl (kvarteret Vinrankan) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1982- 05-13


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö