Tyck till om tyreso.se

194 - Kumla 3:1079 (Jehovas vittnen)

Förslag till stadsplan för Kumla 3:1070 och del av 3:934 (Rikets sal, Jehovas vittnen) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1982-03-02


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö