Tyck till om tyreso.se

193 - Södra Lindalen

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för arbetsplatsområde i södra Lindalen, Kumla 3:934, 3:1034 m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1981-11-20


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö