Tyck till om tyreso.se

193 - Södra Lindalen

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för arbetsplatsområde i södra Lindalen, Kumla 3:934, 3:1034 m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1981-11-20


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny