Tyck till om tyreso.se

19 - Delar av Näsby 4:1, 4:17 m.fl.

Förslag till styckningsplan för delar av fastigheterna Näsby 4:1, 4:17, 4:18, 4:31, 4:32, 4:516, Näsbytomten 51:1 och Långsjödal eller Näsby 4:2 samt för fastigheterna Näsby 4:33, 4:345, 4:490-4:571, 4:574-4:594, 4:602-4:627, 4:776 och Näsbytomten 62:1 uti Tyresö socken av Stockholms län. 

Laga kraft: 1935-06-29


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2017-10-27

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö