Tyck till om tyreso.se

189 - Farmarstigen etapp 1, östra

Förslag till ändring av stadsplan för Näsby 4:748 m fl (Östra Farmarstigen, etapp 1) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1981-03-12


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö