Tyck till om tyreso.se

189 - Farmarstigen etapp 1, östra

Förslag till ändring av stadsplan för Näsby 4:748 m fl (Östra Farmarstigen, etapp 1) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1981-03-12


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny