Tyck till om tyreso.se

188 - Del av Bollmora 2:1, Krusboda öster

Förslag till ändring av stadsplan för del av Bolmora 2:1 (daghem, Krusboda öster) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1981-01-09


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö