Tyck till om tyreso.se

188 - Del av Bollmora 2:1, Krusboda öster

Förslag till ändring av stadsplan för del av Bolmora 2:1 (daghem, Krusboda öster) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1981-01-09


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny