Tyck till om tyreso.se

187 - Del av Bollmora 1:94, Mellanbergsvägen

Förslag till ändring av stadsplan för del av Bollmora 1:94 m fl (daghem vid Mellanbergsvägen) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1981-01-09


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny