Tyck till om tyreso.se

187 - Del av Bollmora 1:94, Mellanbergsvägen

Förslag till ändring av stadsplan för del av Bollmora 1:94 m fl (daghem vid Mellanbergsvägen) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1981-01-09


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö