Tyck till om tyreso.se

186 - Tyresö Gymnasium, Näsby 4:1367

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Näsby 4:1367 m fl (Tyresö gymnasium) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1981-01-08


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny