Tyck till om tyreso.se

180 - Södra Lindalens arbetsplatsområde

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för arbetsplatsområde i södra Lindalen, Kumla 3:934 m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1979-01-09


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö